Pragostem
the way of science quality to human health
Čeština
Domovská stránka > NEWS > ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 Dual Color Probe (Prod. No. Z-2304-50)

ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 Dual Color Probe (Prod. No. Z-2304-50)

FISH sonda ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 dual color  (kat. č. Z-2304-50) je navržena pro detekci delecí ovlivňujících gen IKZF1. Gen IKZF1 se nachází na 7p12.2 a kóduje transkripční faktor zinkového prstu, který je nezbytný pro normální diferenciaci a proliferaci krvetvorby, zejména v lymfoidních liniích. Genomové delece ovlivňující gen IKZF1 se nacházejí přibližně u 15 % pediatrických pacientů a ~40 % případů u dospělých s prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií B-buněk (B-ALL). Frekvence je pozoruhodně vysoká u BCR-ABL1-pozitivních (~70%) a BCR-ABL1-like (~40%) dětských B-ALL. Nejčastější delece u B-ALL postihují celý gen nebo exony 4 až 7. Delece IKZF1 jsou spojeny se špatnou prognózou a vysokým rizikem relapsu v případech B-ALL. Detekce IKZF1 delecí pomocí FISH tedy může pomoci při predikci výsledků klinického obrazu u pacientů s B-ALL.
 
Pro více informací a ceny kontaktujte info@pragostem.cz
© 2011  |  Pragostem s.r.o.  |  Baranova 1802/ 21, 130 00 Praha 3  |  tel.: +420 725 930 929  |  fax.: +420 466 414 176  |   info@pragostem.cz
Map of website   |   Ochrana osobních údajů   |   Prohlášení o přístupnosti   |   Podmínky užití