Pragostem
the way of science quality to human health
Čeština
Domovská stránka > NEWS > Nová sonda ZytoLight SPEC IGL Dual Color Break Apart Probe - Burkittův lymfom

Nová sonda ZytoLight SPEC IGL Dual Color Break Apart Probe - Burkittův lymfom

ZytoLight SPEC IGL Dual Color Break Apart Probe (Prod. No. Z-2286-50) je navržena tak, aby detekovala přestavby ovlivňující chromozomální oblast 22q11.22, která nese region skrývající genové klastry IGL (imunoglobulinový lambda lokus, a.k.a.) Burkittův lymfom (BL) je charakterizován vzájemnými translokacemi zahrnujícími gen MYC a jeden z IG lokusů. Většina translokací zahrnuje lokus těžkého řetězce imunoglobulinů (IGH), zatímco menší část zahrnuje lokusy lehkého řetězce imunoglobulinu, buď lehký řetězec kappa (IGK) nebo lambda lehký řetězec (IGL). Přestavby IGK a IGL  vyplývají z  několika variantních translokací t (2; 8) (p12; q24.21) a t (8; 22) (q24.21; q11.2), byly detekovány až u 25% případů BL . U ne-Hodgkinského lymfomu (NHL), který nese IG-MYC přestavbu, je MYC translokačním partnerem IGK a IGL u 8 a 22% případů. IG translokace byly hlášeny u několika malignit B-buněčných linií jiných než BL zahrnujících atypický Burkitt / Burkitt-like  lymfom, difúzní B-buněčný lymfom, folikulární lymfom, lymfom z plášťových buněk a mnohočetný myelom.
© 2011  |  Pragostem s.r.o.  |  Baranova 1802/ 21, 130 00 Praha 3  |  tel.: +420 725 930 929  |  fax.: +420 466 414 176  |   info@pragostem.cz
Map of website   |   Ochrana osobních údajů   |   Prohlášení o přístupnosti   |   Podmínky užití