PODPORUJEME

Konto Bariéry
 
Český červený kříž
 
ZOO Ústí nad Labem 
 
ZOO Praha
 
 
Patologie
 
Sjezd českých a slovenských patologů
 
Martinský bioptický seminár Lúčky      
 
Seminář mladých patologů a sjezd Společnosti českých patologů Litomyšl  
 
Sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť
 
Sjezd České asociace zdravotních laborantů    
 
Východoslovenský bioptický seminár Košice  
 
 
 
Cytogenetika
 
Výroční konference Cytogenetické sekce Čs. biologické společnosti 
 
Hradecký cytogenetický den