KRAS

EasyPGX® ready KRAS kat.č. RT021 (48 testů, CE IVD)
 
Detekce hlavních mutací exonu 2 (kodony 12, 13), exonu 3 (kodony 59, 61) a exonu 4 (kodony 117, 146) genu KRAS pomocí 8 oligo směsi. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu. Specifická oligo kontrolní směs umožňuje vyhodnocení kvality a množství DNA v každém vzorku.
 
 
Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.

Citlivost
Souprava umožňuje detekci malého procenta mutované alely v přítomnosti velkého množství genomické DNA divokého typu amplifikací v reálném čase pomocí sekvenčně specifických sond značených FAMb a HEX. LOD nižší než 0,5%.

Souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že souprava na extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat.č. H8040).