ALK, ROS1, RET, MET

 

EasyPGX® ready ALK, ROS1, RET, MET kat.č. RT025 (48 test, CE IVD)

 

 

Detekce hlavních chromozomálních translokací zahrnujících ALK, ROS1, RET a MET exonu 14. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více fúzí plus endogenní kontrolní gen.
 
Kontrola
• Pozitivní kontrola obsahující směs syntetických sekvencí RNA-DNA, které odpovídají hlavním fúzím detekovaným soupravou;
• Negativní kontrola.
 

RNA z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových tkání a cytologických vzorků.