THYROID

EasyPGX® ready Thyroid kat.č. RT028 (48 test, CE IVD)

 

Detekce hlavních mutací exonu 2 (kodony 12,13), exonu 3 (kodony 61) genů KRAS, NRAS, HRAS a kodonů 600 a 601 genu BRAF pomocí 8 oligo směsí. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu.
 
Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.

Citlivost
Souprava umožňuje detekci malého procenta mutované alely v přítomnosti velkého množství genomické DNA divokého typu amplifikací v reálném čase pomocí sekvenčně specifických sond značených FAMb a HEX. LOD nižší než 0,5%.

Souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že souprava na extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat.č. H8040).