FISH a CISH sondy Zytovision

Zytolight
Produkty ZytoLight ® jsou určeny pro detekci genetických aberácí, např. translokace, delece, amplifikace, chromozomální aneuploidie pomocí metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH) u vzorků fixovaných ve formalínu, parafínových tkáňových řezů, buněčných vzorků, krve aj.
 
Portfólio společnosti Zytovision zahrnuje sondy a kity na karcinom prsu (HER2/CEN 17; EGFR/CEN 7), plicní karcinom (EGFR/CEN 7), mukoepidermoidní karcinom (MEC I), rhabdomyosarkom (RMS I, RMS II), ostatní solidní tumory (FHIT / CEN 3), hematologické malignity (CEN 8), prenatální poruchy (CEN X/Y) 
Zytodot
Produkty ZytoDot ® jsou určeny pro detekci aneuploidií a amplifikací genů prostřednictvím chromogenní in situ hybridizace (CISH) a dvoubarevné CISH.

Zytovision nabízí následující sondy a celé kity: SPEC HER2, EGFR, MDM2, CMYC, HER2/CEN17, FGFR1, TOP2A, 21q22, EGRF/CEN 7, NMYC, CCND1, TOP2A/CEN17, CEN 3,CEN 6, CEN 7, CEN 8, CEN 12,  CEN 17, CEN Y, CEN X