U-Cytech - kvalitní Elisa kity, ElisaSpots, FluoroSpots

Holandská firma U-Cytech Biosciences se zabývá vývojem cytokinových Elisa kitů, Elisa spot a Fluorospot systémů (lidské, opičí, myší a krysí).
U-CyTech Biosciences