Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > AKTUALITY > Nové FISH sondy Zytolight

Nové FISH sondy Zytolight

Od července 2022 máme nově v nabídce tyto zajímavé FISH sondy:
 

ZytoLight SPEC TCF3/PBX1 Dual Color Dual Fusion Probe (prod. č. Z-2308-50) je navržena k detekci přestaveb ovlivňujících chromozomální oblast 19p13.3 obsahující gen TCF3 (aka E2A) a chromozomální oblast.3 1 nesoucí gen PBX1. TCF3 je cílem několika známých rekurentních přestaveb u ALL, které vytvářejí fúzní proteiny TCF3.

ZytoLight SPEC Prader-Willi Dual Color  (prod. č. Z-2318-50) je navržena k detekci delecí ovlivňujících chromozomální oblast 15q11.2 obsahující gen SNRPN. Prader-Williho syndrom (PWS) je sporadická genetická porucha způsobená genomickými chybami, které inaktivují otcovsky zděděné geny v kritické oblasti PWS na chromozomu 15q11-q13. Absence exprese jednoho nebo více těchto genů přispívá k různým fenotypům PWS.

ZytoLight SPEC Angelman Dual Color Probe (prod. č. Z-2319-50) je určena pro kvalitativní detekci delecí lidského UBE3A genu a také pro detekci lidského PML genu v cytologických vzorcích FISH.

Sonda ZytoLight SPEC TP63/TBL1XR1 TriCheckTM (prod. č. Z-2320-50) je určena k použití pro kvalitativní detekci přestaveb zahrnujících lidský gen TP63 na 3q28 a lidský TBL1XR1 gen na 3q26.32 ve vzorcích FFPE.

ZytoLight SPEC RB1/13q34 dual color probe (výr. č. Z-2324-50/-200) je určena pro detekci delecí ovlivňujících gen RB1. Delece RB1 se často nacházejí u retinoblastomu. Avšak buď monoalelické nebo bialelické delece RB1 jsou také běžné u široké řady solidních tumorů a hematologických malignit, jako je mnohočetný myelom (MM) a chronická lymfocytární leukémie (CLL).

 

Poptávky prosím posílejte na info@pragostem.cz

 

Krásné letní dny přeje Pragostem

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.