Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > Podmínky užití

Zásady používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.pragostem.cz je společnost Pragostem s.r.o., česká distribuční společnost kvalitní reagencie a kitu (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.
 
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.pragostem.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.pragostem.cz.
 
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.pragostem.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 
Některé z informací publikovaných na stránkách www.pragostem.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 
Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
 
Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 
Podmínky užívání stránek www.pragostem.cz byly zveřejněny 1. 3. 2011 a od tohoto data jsou platné a účinné.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.