Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > AKTUALITY > Nové sondy firmy Zytovision

Nové sondy firmy Zytovision

ZytoLight ® SPEC JAK2 Dual Color Break Apart Probe

Je navržena tak, aby detekovala přestavby v chromozomální oblasti 9p24.1 nesoucí gen JAK2. Rodina proteinů JAK, zahrnující JAK1, JAK2, JAK3 a TYK2, jsou cytoplasmatické tyrosinkinázy, které jsou nezbytné pro udržení normální hematopoézy. Translokace JAK2 jsou spojeny se špatnou prognózou a byly nalezeny u myeloproliferačních neoplázií (MPN), včetně chronické myeloidní leukémie (CML),tak i dalších hematologických malignit, např. u akutní lymfoblastické leukémie (ALL).


ZytoLight SPEC ATM/CEN 11 Dual Color Probe
 
 
Duální barevná sonda je určena k detekci delecí ovlivňujících gen ATM. U chronické lymfocytární leukémie (CLL) zahrnují opakující se změny delece na chromozomu 13q12, 11q22.3, 17q13 a 6q21, trisomii 12 a translokaci IGH. Ukázalo se, že ve srovnání s nepřítomností cytogenetických abnormalit, delece 17p13 poskytla nejhorší prognózu, následovala delece 11q22.3 a trisomie 12.

 

ZytoLight ® SPEC ATM/CEN 12 Dual Color Probe

Je určena pro detekci delecí ovlivňujících ATM gen a také pro stanovení počtu chromozomů 12. U chronické lymfocytární leukémie (CLL) zahrnují opakující se změny delece na chromozomu 13q12, 11q22.3, 17q13 a 6q21, trisomie 12 a IGH translokace. Ukázalo se, že ve srovnání s nepřítomností cytogenetických abnormalit, delece 17p13 poskytla nejhorší prognózu, následovala delece 11q22.3 a trisomie 12.

 
ZytoLight SPEC CDKN2A/CEN 3/7/17 Quadruple Color Probe
 
Je navržena tak, aby detekovala delece CDKN2A (aka p16) a aneuploidii chromozomů 3, 7 a 17 v cytologických vzorcích nádorů, např. ve vzorcích moči od pacientů s hematurií, u nichž je podezření na rakovinu močového měchýře (BC) ). Homozygotní delece genu CDKN2A v 9p21.3 a polysomie chromozomu 3, 7 a / nebo 17 jsou běžné abnormality pozorované u karcinomu uroteliálních buněk, které všechny lze detekovat pomocí FISH. Kromě toho bylo prokázáno, že detekce delecí CDKN2A a / nebo aneusomií chromozomů 3, 7 a / nebo 17 může být použita pro sledování pacientů s anamnézou rakoviny močového měchýře k včasné detekci možné recidivy nádoru.
Ukázalo se, že FISH na buňkách z moči je vysoce citlivý a specifický pro detekci nádorových buněk v moči.  Může detekovat recidivu dříve než jiné metody, jako je cytologie, cystoskopie nebo histologické vyšetření biopsií.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.