Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > AKTUALITY > Novinky firmy Zytovision!

Novinky firmy Zytovision!

 

 

A)    ZytoLight SPEC IGK dual color probe (produkt č. Z-2288-50)

 je navržena tak, aby detekovala přestavby ovlivňující chromozomální oblast 22q11.22, která nese region genové klastrové oblasti IGL (imunoglobulinový lambda lokus, a.k.a IGL @). Burkittův lymfom (BL) je charakterizován vzájemnými translokacemi zahrnujícími gen MYC a jeden z IG lokusů. Většina translokací zahrnuje lokus těžkého řetězce imunoglobulinů (IGH), zatímco menší část zahrnuje lokusy lehkého řetězce imunoglobulinu, buď lehký řetězec kappa (IGK) nebo lambda lehký řetězec (IGL). Byly detekovány přestavby IGK a IGL vyplývající z variantních translokací t (2; 8) (p12; q24.21) a t (8; 22) (q24.21; q11.2) až u 25% BL případů. U ne-Hodgkinského lymfomu (NHL), který nese IG-MYC přestavbu, je MYC translokačním partnerem IGK a IGL u 8 až 22% případů. IG translokace byly hlášeny u několika malignit B-buněčných linií jiných než BL zahrnujících atypický Burkitt / Burkittův lymfom, difúzní  B-velkobuněčný lymfom, folikulární lymfom, lymfom z plášťových buněk a mnohočetný myelom.

 

 B)     Kompletní panel „rychlých sond“ s 2 hodinovou hybridizací pro diagnostiku akutních leukémií (AML):

ZytoLight AML sondy používané v kombinaci s implementačním kitem ZytoLight FISH Cytology Implementation Kit  na lymfocyty  ( obecně krevní buňky / kostní dřeň) poskytují výsledky do jednoho dne, aby nabízí zákazníkům nejvyšší flexibilitu.

 

Z-2111-50 ZytoLight SPEC BCR/ABL1 Dual Color Dual Fusion Probe NEW

Z-2111-200 ZytoLight SPEC BCR/ABL1 Dual Color Dual Fusion Probe NEW

Z-2207-50 ZytoLight SPEC CBFB Dual Color Break Apart Probe

Z-2193-50 ZytoLight SPEC KMT2A Dual Color Break Apart Probe

Z-2193-200 ZytoLight SPEC KMT2A Dual Color Break Apart Probe

Z-2113-50 ZytoLight SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe

Z-2113-200 ZytoLight SPEC PML/RARA Dual Color Dual Fusion Probe

Z-2112-50 ZytoLight SPEC RUNX1/RUNX1T1 Dual Color Dual Fusion Probe

Z-2112-200 ZytoLight SPEC RUNX1/RUNX1T1 Dual Color Dual Fusion Probe

 

C)     ZytoLight SPEC RICTOR/5q31.1 Dual Color Probe (Prod. No. Z-2278-200)

je určena k detekci amplifikací ovlivňujících chromozomální oblast 5p13.1, která nese RICTOR (nezávislý zástupce RPTOR genu MTOR komplexu 2, a.k.a. AVO3, KIAA1999). RICTOR je součástí proteinového komplexu RICTOR-mTOR, který se podílí na fosforylaci a regulaci AKT / protein kinázy B (PKB), což naopak spouští proliferaci buněk a přežití buněk. Amplifikace oblasti genu RICTOR vede k dysregulaci PKB, o které je známo, že je zodpovědným faktorem v patogenezi nádorů. U 8-13% nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) a malobuněčného karcinomu plic (SCLC) byla prokázána amplifikace oblasti genu RICTOR. Zesílení genové oblasti RICTOR představuje jednu z nejvíce hojných genetických příhod u pacientů s SCLC. Proto byly amplifikace RICTOR navrženy jako biomarker pro cílenou terapii mTOR inhibitory u pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic.

 

D)     Nová podpora a typy/triky na domovské stránce firmy Zytovision https://zytovision.com/support/zytolight

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.