Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > AKTUALITY > ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 Dual Color Probe (Prod. No. Z-2304-50)

ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 Dual Color Probe (Prod. No. Z-2304-50)

FISH sonda ZytoLight SPEC IKZF1/CEN 7 dual color  (kat. č. Z-2304-50) je navržena pro detekci delecí ovlivňujících gen IKZF1. Gen IKZF1 se nachází na 7p12.2 a kóduje transkripční faktor zinkového prstu, který je nezbytný pro normální diferenciaci a proliferaci krvetvorby, zejména v lymfoidních liniích. Genomové delece ovlivňující gen IKZF1 se nacházejí přibližně u 15 % pediatrických pacientů a ~40 % případů u dospělých s prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií B-buněk (B-ALL). Frekvence je pozoruhodně vysoká u BCR-ABL1-pozitivních (~70%) a BCR-ABL1-like (~40%) dětských B-ALL. Nejčastější delece u B-ALL postihují celý gen nebo exony 4 až 7. Delece IKZF1 jsou spojeny se špatnou prognózou a vysokým rizikem relapsu v případech B-ALL. Detekce IKZF1 delecí pomocí FISH tedy může pomoci při predikci výsledků klinického obrazu u pacientů s B-ALL.
 
Pro více informací a ceny kontaktujte info@pragostem.cz
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.