Výzkum

Randox Life Sciences
Randox Life Sciences (Velká Británie) je jednou z divizí Randox Laboratories, která vyvíjí a vyrábí širokou škálu protilátek, konjugátů a lidských rekombinantních proteinů  cílené na drogy, steroidy, hormony a biochemické markery. Randox Life Sciences nabízí zákazníkům rozsáhlé portfolio lidských rekombinantních cytokinů, chemokinů, adhezivní molekuly a nádorové markery. 
Biological Industries Ltd.
Biological Industries více jak 30 let dodává na světový trh kvalitní buněčná média, sterilní séra (fetální bovinní sérum aj.), produkty pro výzkum kmenových buněk, média a reagencie pro cytogenetická vyšetření, vyvíjí produkty pro detekci a eliminaci mykoplazmy v buněčných kulturách a mnoho dalších. Nabízíme kompletní portfolio firmy v České Republice (kromě cytogenetiky) a na Slovensku. 
Intron Biotechnology
Intron Biotechnology (Jižní Korea) se zaměřuje na výrobu kvalitních PCR/RT-PCR reagencií, premixů, enzymů, DNA extrakčních kitů, DNA a RNA purifikaci, E-myco detekční a eliminační kity mykoplazmy aj.
CellSafe Ltd.
CellSafe Ltd. (Jižní Korea) je společnost zaměřující se pouze na problematiku mykoplazmat a příbuzných mikroorganismů. Více jak 15 let se věnuje výzkumu mykoplazmy. Společnost nabízí služby testování mykoplazmat, nabízí diagnostické kity na jejich detekci a eliminaci z kontaminovaných buněčných kultur, společnost také poskytuje konzultace s farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi, výzkumnými ústavy a výrobci sér a medií.
U-CyTech Biosciences
Holandská firma U-Cytech Biosciences se zabývá vývojem kvalitních cytokinových Elisa kitů, Elisa spot a Fluorospot systémů (lidské, opičí, myší a krysí). Firma garantuje stabilitu jejich párů protilátek po dobu minimálně jednoho roku od data zakoupení.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.