IMUNOFLUORESCENCE

 
FluoroMounter je vodní, montovací médium určené pro uchování fluorescenčního barvení. FluoroMounter je vhodný pro montáž na buňky nebo tkáňové řezy barvené pomocí imunofluorescence nebo FISH, s použitím fluorescenčních protilátek nebo sond. Zabraňuje rychlému vybělení FITC Texas Red, AMCA, Cy2, Cy3, Cy5, Alexa fluor 488, Alexa fluor 594, zeleného fluorescenčního proteinu (GFP), tetramethylrhodaminu, Redoxu, fykoerytrinu (R-PE), fykocyaninu (PC) a allofykocyaninu (APC).
 
 
 
 
FluoroMounter DAPI je vodní, montovací médium určené pro uchování fluorescenčního barvení. FluoroMounter je vhodný pro montáž na buňky (counterstaining) nebo tkáňové řezy barvené pomocí imunofluorescence nebo FISH, s použitím fluorescenčních protilátek nebo sond. Zabraňuje rychlému vybělení FITC Texas Red, AMCA, Cy2, Cy3, Cy5, Alexa fluor 488, Alexa fluor 594, zeleného fluorescenčního proteinu (GFP), tetramethylrhodaminu, Redoxu, fykoerytrinu (R-PE), fykocyaninu (PC) a allofykocyaninu (APC).
FluoroMounter s DAPI obsahuje DAPI, counterstain pro DNA. Excituje při 360 nm a emituje při 460 nm, dává modrou fluorescenci.

 
 
 
 
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.