VISIONARRAY

Lidský papillomavirus (HPV) byl jednoznačně identifikován jako hlavní rizikový faktor pro rakovinu děložního čípku. Ta je třetím nejčastější typem rakoviny u žen na celém světě, s odhadovaným počtem 530.000 nových případů a 280,000 úmrtí ročně. V současné době je velmi dobře charakterizováno více než 150 typů HPV, které jsou klasifikovány jako typy s vysokým a nízkým rizikem v závislosti na riziku progrese od mírné dysplazie po rakovinu.
VisionArray HPV Chip je určen pro použití s VisionArray Analysis Package pro kvalitativní detekci a genotypizaci PCR amplifikátů 41 klinicky relevantních genotypů HPV, za pomoci VisionArray HPV Primer Kitu a VisionArray detekčního kitu.

VisionArray Analysis Package představuje jednoduchou vizualizaci a rychlou analýzu dat VisionArray čipu. Analýza čipu a interpretace výsledků je otázkou několika minut.
VisionArray HPV Chip 1.0 je určen k použití spolu s VisionArray Analysis Package pro kvalitativní detekci a genotypizaci PCR amplifikátů 41 klinicky relevantních HPV genotypů, které vznikly s pomocí VisionArray HPV Primer Kitu a VisionArray Detection Kitu.
VisionArray HPV Primer Kit  je určen k amplifikaci a biotinylaci specifických sekcí L1 regionu HPV genomů pomocí PCR. Hybridizace a detekce amplifikovaných sekvencí je vyhodnocena pomocí VisionArray HPV čipu a VisionArray Detekčního Kitu.
detectionkit
VisionArray Detection Kit obsahuje všechny reagencie, které jsou nutné pro jednoduchou a rychlou hybridizaci a detekci PCR produktů na VisionArray čipech.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.