Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > VÝZKUM > PATOLOGIE / GENETIKA > IN SITU HYBRIDIZACE (ISH)

FISH a CISH

Zytovision GmbH.
německá firma Zytovision se zaměřuje na vývoj kvalitních in situ hybridizačních sond a kitů (FISH a CISH) s prokázanou 100% externí kontrolou kvality výsledků z většiny referenčních pracovišť v ČR a SR.            
FlexISH
FlexISH® produkty nabízejí flexibilitu volby mezi 1-denní (2 hodinovou hybridizací) nebo  2-denním protokolem (hybridizace přes noc) v rámci metodiky fluorescenční in situ hybridizace FISH).
Zytolight
Produkty ZytoLight® jsou určeny pro detekci genetických aberací, např. translokace, delece, amplifikace, chromozomální aneuploidie pomocí metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH) u vzorků fixovaných ve formalínu, parafínových tkáňových řezů i cytologických vzorků a krve.
Zytodot
Produkty ZytoDot® jsou určeny pro detekci aneuploidií a genových amplifikací pomocí CISH ve formalínu fixovaných, parafinových tkáňových řezech, vzorcích buněk, ve stěrech krevní dřeně a krve. 
Zytofast
Sondy ZytoFast® jsou určeny pro detekci lidských patogenních virů (HPV, EBV, CMV aj.) a k detekci Ig-kappa a Ig-lambda lehkého řetězce RNA prostřednictvým CISH.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.