FlexISH® FISH

FlexISH

FlexISH® sondy jsou určeny na detekci chromozomálních aberací na různých tkáňových vzorcích metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). FlexISH® produkty nabízejí flexibilitu volby mezi 1-denní (2 hodinovou hybridizací) nebo  2-denním protokolem (hybridizace přes noc). Úpravte si čas hybridizace přesně podle Vašich individuálních potřeb nebo nutnosti STATIM vyšetření!

 

  • S teplotou hybridizace 37 °C je protokol FlexISH® plně kompatibilní s běžnými pracovními postupy v patologických laboratořích.
  • V nedávné srovnávací studii, zkrácená hybridizace a hybridizace přes noc ukázaly výbornou korelaci mezi výsledky získanými metodou FISH pomocí sond značek FlexISH®, ZytoLight® a PathVysion ERBB2.
  • Krátká doba hybridizace nemá negativní vliv na interpretaci, kvalitu vzorku nebo diagnostický výsledek.
  • FlexISH® maximalizuje flexibilitu z hlediska času a managmentu laboratoře.
CHROMOZÓMOVÝ INDEX
CHROMOZÓMOVÝ INDEX
GENOVÝ INDEX
GENOVÝ INDEX
PŘÍSLUŠENTVÍ
PŘÍSLUŠENTVÍ

FlexISH® ERBB2 / CEN 17 Dual Color Probe

Dvoubarevná sonda FlexISH ERBB2 / CEN 17  je určena pro detekci amplifikací genu ERBB2 (známý též jako HER2), které jsou nejčastěji pozorovány u solidních, zhoubných novotvarů např. rakoviny prsu.

Amplifikace protoonkogenu ERBB2 jsou pozorovány u přibližně 20% všech karcinomů prsu a jsou v korelaci se špatnou prognózou onemocnění. Kromě toho detekce amplifikace ERBB2 pomocí FISH může pomoci při výběru pacientů vhodných pro cílenou, biologickou léčbu ERBB2.

PRODUKTOVÝ LIST ke stažení ZDE

 

 

FlexISH ® ALK / ROS1 DistinguISH Probe

Sonda FlexISH ® ALK / ROS1 je určena k detekci přestavby zahrnující anaplastický lymfom (ALK receptor tyrosin kinázy) a ROS1 (c-ros onkogen gen 1), resp. při použití této sondy, je možné současně detekovat ALK a ROS1 přestavby a navíc je možné rozlišit možné odchylky, které ovlivňují tyto chromozomální oblasti.
ALK,, stejně jako gen ROS1, kódují transmembránové receptory tyrosinkinázy. Přestavby ovlivňující genové lokusy ALK nebo ROS1 se často nacházejí u nemalobuněčném karcinomu plic (NSCLC). ALK a ROS1 pozitivní NSCLC pacienti prospívají z cílené, biologické léčby, jako je například crizotinib.

PRODUKTOVÝ LÍST ke stažení ZDE

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.