Pragostem
cesta kvalitní vědy ke zdraví člověka
English
Domovská stránka > AKTUALITY > PD-L1 diagnostika

PD-L1 diagnostika

PD-L1 je ligand, který se váže k PD-1 (programovaná buněčná smrt-1) a je exprimován na aktivovaných T buňkách za účelem vyhnout se protinádorové odpovědi. PD-L1 (také známý jako B7-H1, CD274), se ukázal jako důležitý cíl při léčbě rakoviny. PD-L1 hraje roli v inhibci aktivace a proliferace T buněk. Nedávné studie potvrzují PD-L1 jako důležitý biomarker v oblasti imunoterapie. Z těchto důvodů je velmi důležité mít k dispozici spolehlivé a reprodukovatelné nástroje pro detekci a měření PD-L1.

Nabízíme FISH sondu: 

ZytoLight SPEC CD274,PDCD1LG2/CEN 9 Dual Color Probe [Z-2179-200, 200 µl] 

cílená na geny CD274 (diferenciační skupina 274, také známá jako PDCD1LG1, PDL1) a PDCD1LG2 (programované buněčné smrti 1 ligandu 2, známý též jako. PDL2, CD273), které jsou odděleny 42 kilobázemi, a které jsou umístěny na chromozomu 9p24.1. Oba geny kódují ligandy pro PD-1 receptoru T-buněk.

 

Doporučená protilátka od fy. Abcam:

Anti PD-L1 antibody (28-8)  kat. č. ab205921

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.