Atlas antibodies

Atlas antibodies nabízí vysoce charakterizované primární protilátky zaměřené na všechny lidské proteiny. Protilátky jsou navrhovány výběrem cílového proteinu s nejnižší identitou ke všem dalších lidským proteinům, afinitně purifikovány za použití imunogenu a vyrobeny s použitím standardizovaného výrobního procesu s cílem zajistit vysokou specifičnost a nejvyšší úroveň kvality. Dodržují se přísné kontroly kvality k zajištění reprodukovatelnosti. Naše primární protilátky, Triple A Polyclonals a PRECIS A Monoclonals jsou kryty garancí a Explorer programy.
 
 
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.