Dianova

je německá firma zabývající se distribucí i vývojem protilátek a dalších produktů pro molekulární biologii od roku 1982. Firma vyvíjí vlastní řadu prémiových protilátek, která se ve světě prodává pod značkou HISTONOVA
 
 
anti-IDH1 (H09) - první protilátka (CE IVD) pro histologickou detekci astrocytomů a oligodendrogliomů 
          GLIOMOVÝ IHC PANEL 
          ANTI-HUMAN IDH1R132H  KLON H09 čeština
CALRETICULIN mutace jsou detekovatelné u 67% ET a 88% případů PMF s nemutovaného JAK2 a MPL. Detekce mutací CALR vyplňuje mezeru v diagnostice ET a PMF pacientů nesoucí nemutované JAK2 / MPL (Ref.1, 2). Monoklonální protilátka CAL2 detekuje všechny známé typy CALR mutace v MPN, protože směřuje proti společnému epitopu: Všechny různé typy mutací CALR mají za následek nový C-konec, do něhož je zaveden společný epitop exprimovaný ve všech různých CALR mutací. Imuno s monoklonální protilátkou klonu CAL2 koreluje 100% se Sanger sekvencováním (Ref.3).
 
 
  1. Klampfl T et al. Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Eng J Med 369(25): 2379-2390, 2013.
  2. Nangalia J et al. Somatic CALR Mutations in Myeloproliferative Neoplasms with Nonmutated JAK2. N Eng J Med 369(25): 2391-2405, 2013
  3. Stein H et al. A new monoclonal antibody (CAL2) detects CALRETICULIN mutations in formalin-fixed paraffin embedded bone marrow biopsies. Leukemia accepted article preview 23 july 2015; doi:10.1038/leu.2015.192.

Anti-mouse CD31 pro standardní FFPE tkáně

Protilátka s klonem SZ31 je první protilátka, která specificky reaguje s myším CD31 ve standardních, formalinem fixovanýchm, parafinových, tkáňových řezech.

CD31, také známá jako PECAM-1 je exprimována konstitutivně na povrchu embryonálních a dospělých endotheliálních buněk. CD31-zprostředkovaná interakcí endoteliální buňka-buňka, hraje významnou roli v angiogenezi. Studie prokázaly, CD31, že je nejlepší marker lidské angiogeneze, která předpovídá recidivu nádoru.

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.