BRAF

EasyPGX® ready BRAF kat.č. RT022 (48 test, CE IVD)

 

Detekce hlavních mutací kodonu 600 genu BRAF pomocí 4 oligo směsí. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu. Specifická oligo kontrolní směs umožňuje vyhodnotit kvalitu a množství DNA v každém vzorku.

Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.

Citlivost
Souprava umožňuje detekci malého procenta mutované alely v přítomnosti velkého množství genomické DNA divokého typu amplifikací v reálném čase pomocí sekvenčně specifických sond značených FAMb a HEX. LOD nižší než 0,5%.

Souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že souprava na extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat.č. H8040).

 

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.