EGFR Plus

EasyPGX® ready EGFR PLUS kat.č. RT030 (48 test, CE IVD)

Detekce T790M a C797S (c.2389 T> A, c.2390 G> C) genu EGFR.
Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu.

Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.

Souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že souprava na extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat.č. H8040).
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.