MSI

 

EasyPGX® ready MSI kat.č. RT033 (48 test, CE IVD)

Detekce 8 mononukleotidových „kvazi - monomorfních“ markerů: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 a MONO-27 pomocí PCR v reálném čase a následná analýza cíle založené na denaturačním profilu. Test umožňuje přesně a v krátkém časovém intervalu detekovat nestabilitu mikrosatelitů ve vzorcích nádorů.

Kontrola

• Pozitivní kontrola, genomická DNA odpovídající stabilnímu profilu;

• Negativní kontrola.


DNA z čerstvé, zmrazené tkáně zafixované ve formalínu fixované v parafinu (FFPE). Srovnání s normální tkání nebo krví není pro analýzu výsledků nezbytné.

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.