IDH 1-2

EasyPGX® ready IDH1-2 kat.č. RT031 (48 test, CE IVD)

Detekce hlavních mutací genu IDH1 (kodony 105 a 132) a genu IDH2 (kodony 140 a 172). Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu. Specifická oligo kontrolní směs umožňuje vyhodnotit kvalitu a množství DNA v každém vzorku.

Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.
 
Tato souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových (FFPE) tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že kit k extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat. Č. H8040).

 

 

Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.