NTRK Fusion

EasyPGX® ready NTRK fusion kat.č. RT035 (48 test, CE IVD)

 
Detekce hlavních fúzních variant genů NTRK1, NTRK2 a NTRK3 pomocí jednokrokové PCR v reálném čase. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více fúzí plus endogenní kontrolní gen.
 
Kontrola
• Kontrolní test: exprimovaný gen je amplifikován v kanálu stabilně a nezávisle na původní nádorové tkáni (Pan-cancer housekeeping gene), aby se ověřilo správné provedení amplifikačního procesu, použité množství RNA a možná přítomnost inhibitorů, které může způsobit falešně negativní výsledky;

• Pozitivní kontrola: test obsahuje směs syntetických sekvencí RNA-DNA, které odpovídají hlavním fúzím detekovaným soupravou;

• Negativní kontrola.
 
RNA z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafinem zabudovaných (FFPE) tkání a cytologických vzorků.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.