NRAS

EasyPGX® ready NRAS kat.č. RT024 (48 test, CE IVD)

Detekce hlavních mutací exonu 2 (kodony 12, 13), exonu 3 (kodony 59, 61) a exonu 4 (kodony 117, 146) genu NRAS pomocí 8 oligo směsí. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci jedné nebo více mutovaných alel plus endogenního kontrolního genu. Specifická oligo kontrolní směs umožňuje vyhodnotit kvalitu a množství DNA v každém vzorku.
 
Kontrola
• Pozitivní kontrolní vzorek obsahující směs syntetických sekvencí DNA, které odpovídají každé mutaci detekované touto soupravou na pozadí genomické DNA divokého typu;
• Negativní kontrola.
 
Citlivost
Souprava umožňuje detekci nízkých procent mutované alely v přítomnosti velkého množství genomické DNA divokého typu amplifikací v reálném čase pomocí sekvenčně specifických sond označených FAMb a HEX. LOD dolů na 0,5%.
 

Tato souprava umožňuje analýzu DNA extrahované z čerstvých, zmrazených, formalínem fixovaných parafínových (FFPE) tkání a plazmy *.

* Upozorňujeme, že kit k extrakci z plazmy se prodává samostatně (kat. Č. H8040).
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.