UGT1A1

EasyPGX® ready UGT1A1 kat. č. RT027 (48 test, CE IVD)
 
Detekce polymorfismů genu DPYD DPYD * 2A (IVS14 + 1G> A, c.1905 + 1G> A), DPYD * 13 (c.1679T> G), DPYD D949V pomocí alelické diskriminace (c.2846A> T) a DPYD IVS10 (c.1129–5923C> G), spojené s toxicitou v důsledku léčby fluoropyrimidiny. Každá směs umožňuje ko-amplifikaci mutantní sekvence i sekvence divokého typu.
 
Materiál.
DNA z celé krve.
Poslední aktualizace webu: 7.2.2017                                                                                                                                                                                                 © 2011    Pragostem s.r.o.